new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ?

作者: 时间:2020-09-25 08:22:55

  ᦐᦴ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦷᦃᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ?

 ᦵᦃᧁᧉ ᦶᦇ ᦐᦴ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦶᦇ ᦺᦊᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦞ ᦍᦱᧁ ᦷᦟᧂᧈ ᧞ ᦂᦲᧆᧈ ᦵᦅᦲᧂ, ᦐᦴ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ  ᦷᦃᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦋᦰ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦟᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦶᦇ ᦙᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ。

 ᦙᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ  ᦓᦸᧃ ᦜᧇ?

  ᦙᦱᧉ ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦙᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦣ、 ᦩᦻ、 ᦶᦢᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦃᧁ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦸ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ, ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ:ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦔᦾᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦈᦱᧅ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦓᧃᧉ。ᦖᦱ ᦺᦓ、 ᦖᦱ ᦋᦲᧉ ᦈᦸᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ, ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᦸᦰ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ,ᦙᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ  ᦓᦸᧃ ᦜᧇ, ᦈᦹ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦵᦑᦲᧈ ᦢᦹᧆ ᦵᦑᦲᧈ ᦆᦱᧁ。

 ᦷᦣ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ?

 ᦷᦣ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᧃ ᦺᦡ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ、 ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦢᦲᧇᧈ  ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦔᦲ ᧑ ᦙᦲ ᧓᧖᧕ ᦞᧃ, ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦉᧅ ᦞᧃ, ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ。ᦗᦸᧅ ᦺᦡ ᦢᦲᧇᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣ ᦷᦎ ᧑ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧇᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦱ᧘ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。  

  [009] ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ )