new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ?

作者: 时间:2020-09-29 17:51:48

  ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦷᦣ ᧞ ᦶᦢᧉ  ᦵᦅᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ?

 ᦷᦣ、 ᦶᦢᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦔᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᧔ ᦐᦽᧈ, ᦃᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧉ ᦓᧃᧉ, ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᦹᧃᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦀᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᦺᦔ, ᧟ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦆᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦵᦅᧁᧉ ᦂᦲᧃ, ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ  ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ, ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦛᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦓᦲᦰ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ “ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦵᦅᧁᧉ” 。

  ᦀᦲᦰ ᦢᦹᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦹᧆ ᦆᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ? 

  ᦀᦲᦰ ᦢᦹᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ ᦌᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦗᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦉᧂ ᦌᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦗᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧃᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ, ᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦠᦱ, ᦀᦲᦰ ᦢᦹᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂ  ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᧞  ᦢᦲᧃ ᦺᦔ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦹᧆ ᦆᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦲᧃ ᦊᦴᧈ。

  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍ ᦷᦓᧅ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ?

 ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦓᧅ ᦓᧃᧉ ᧙᧐᧐᧐ ᦔᦻ。 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦱᦱ᧘᧖ ᦵᦋᦲᧉ, ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦙ ᦷᦍ ᦷᦓᧅ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ 13%(ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧓ ᦔᦳᧃ), ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍ ᦷᦓᧅ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧑。     

  [010]  ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)

3-00-1.jpg