new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ?

作者: 时间:2020-10-10 18:01:46

 ᦉᦗ ᦷᦓᧅ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦌᧄᧉ ᦣᦱᧈ?

 ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦉᦗ ᦷᦓᧅ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦌᧄᧉ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦷᦒᧉ ᦶᦓᧁ(ᦅᧄᧉ ᦠᦸᧉ), ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ, ᦷᦓᧅ ᦌᦲ ᦵᦁᦲᧉ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ, ᦙᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦔᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦾ ᦓᧄᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ。

   ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦷᦓᧅ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦉᧂ?

 ᦷᦓᧅ ᦷᦒᧉ ᦶᦓᧁ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦱ᧕᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒.᧗ ᦙᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ, ᦍᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦅᦳᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦎ ᦉᦳᧂ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦓᧃᧉ。ᦷᦓᧅ ᦷᦒᧉ ᦶᦓᧁ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦓᦴ ᦵᦓᦲ ᦑᦽ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ。

  ᦷᦓᧅ ᦉᧂ ᦢᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ?

 ᦶᦙᧈ ᦶᦣᧂᧉ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ: ᦒᦴᧉ ᦈᦲᧁᧈ) ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᧔᧐᧐᧐ ᦙᦲ ᦏᦹᧂ ᧕᧐᧐᧐ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦉᧅ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ, ᦔᦲᧃ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦙ ᦷᦍ ᦷᦓᧅ ᦁᧃ ᦢᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

   [011]  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ )