new tai | old tai | 中文

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者:ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-11-13 08:58:15

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ,ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ  ᦙᦲ ᧒᧗.᧘ ᦆᦱᧁᧈ ᦙᦲ。

  ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᦾᧉ,ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。ᦵᦗᦲᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ。ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟ ᦤᦴ,ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦉᧅ ᦗᦸᧅ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦔᧆ ᦙᦸᧅ ᦶᦔᧂ ᦚᦳᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ、ᦺᦅ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。(ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ)