new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ“ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ” ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦟᦲ ᦌᦹᧈ ᦌᦲᧁᧈ 时间:2020-11-13 09:10:44

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ“ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ”ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᦾᧉ ᧒᧗᧗᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ“ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ”。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧒᧗᧖᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧖ᦱ᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧕᧕᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦺᦆᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧒᧕᧕ ᦵᦣᦲᧃ,ᦎᧂᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦱ᧖᧓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐.᧐᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ;ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦲ ᧗᧙ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᧙.᧔᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

 (ᦟᦲ ᦌᦹᧈ ᦌᦲᧁᧈ)