new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ

作者:ᦋᦴᧈ ᦷᦘᧂᧉ ᦍᦲ 时间:2020-11-13 09:16:07

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ,ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ、ᦵᦌᧉ ᦒᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧒ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧖᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ、ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᧉ ᦒᦱᧂᧉ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。

  ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦒᦲ ᧒ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧕᧐ ᦅᦳᧃ。      (ᦋᦴᧈ ᦷᦘᧂᧉ ᦍᦲ)