new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2020-12-21 11:28:36

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ?

 ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᧁ ᦁᧃ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦔ, ᦵᦙᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦠᦲᧈ ᦅᦸᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦢᦸᧈ ᦃᦳᧃ ᦷᦢᧈ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦗᦱ ᦀᧁ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦔ, ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦶᦎᧄᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ ᦉ ᦥᦻ ᧞。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦃᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ?

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦖᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦢᧁᧉ ᦟᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦢᦸᧈ ᦃᦳᧃ ᦷᦢᧈ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦷᦠᧆ ᦗᦸᧅ, ᦃᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᧞“ᦷᦍᧅ”ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦷᦢᧈ ᦅᧁᧉ ᦃᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᦳ ᦉᦳᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦔᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ “ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ” ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦵᦃᦰ ᦶᦟᧉ ᦣᧁ ᦋᦱᧆ  ᦷᦂ ᦵᦃᧆ? 

 ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦡᦱᧂᧉ ᦐᦱᧁ、 ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ、ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ、 ᦵᦃᧆ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦌᧄᧉ, ᦁᧃ ᦺᦓ ᦞᦸᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦃᦰ ᦶᦟᧉ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦵᦃᧆ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦺᦞ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦀᧁ ᦙᦹ ᦷᦈᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦃᦰ ᦶᦟᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦣᦻᧉ ᧞!  

   [021]  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)