new tai | old tai | 中文

ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦹᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者: 时间:2018-05-31 11:29:54

   ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦓᧄᧉ ᦑᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙ ᦺᦃᧉ ᦜᦻ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᧞ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ  ᦣᧂᧈ ᦙᦲ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ  ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ,ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦷᦈ ᦂᧃ ᦍᦰ ᦍᦰ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦗᦸᧅᦰ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ ᧟,ᦺᦡᧉᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦏᦱᧉ ᦅᦱᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦈᦻᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧈ。”ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦓᦲᦰ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ,ᦋᦱᧆ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦀᦻ ᦵᦵᦑᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅ ᦓᦸᧅ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ  ᦏᦱᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦀᧁ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦃᧅ ᦂᦱᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。”

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦗᦳᧃ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦗᦳᧃ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦶᦏᧄ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ、ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦖᦳᧃᧈ ᧔ ᦙᦴ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ,ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦀᦾᧈ ᦖᦴ ᦀᦾᧈ ᦺᦂᧈ,ᦠᦱᧅ ᦂᦸᧈ ᦉᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ “ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ”ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦆᦸᧅ ᧘ ᦷᦎ,ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᧕᧐ ᦷᦎ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦀᦾᧉ、ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦅᦱᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ;ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ;ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦋᦸᧃ ᦗᦲᧉ ᦶᦓᧉ,ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᧟,ᦠᦱᧅᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦑᧉ ᦶᦑᧉ ᧞。

 “ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦳᧆ ᦢᦸᧈ,ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ。”ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦋᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧈ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦍᧂ ᦀᧁ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦸ ᦙᦲ ᧓᧒ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧘᧐ ᦑᦳᧃᧈ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦏᧂ:“ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉ ᦺᦈ ᦵᦉ。”ᦵᦙᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦺᦋ ᦑᦸᧂᦰ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦋᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᧞ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ,ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦹᧂᧈ,ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦣᧆ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ,ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  (ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)