new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦋᧆᦑᦸᧂᦰ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2018-05-31 11:32:36

 2b-2.jpgᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᧃ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦌᦹᧉ ᦟᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦅᧃ ᧑、ᦌᦸᧂ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦱ᧐ ᦐᦽᧈ、ᦍᦴ ᦱ᧐ ᦂᦱᧃᧉ、ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅ ᦱ᧐ ᦀᧃ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᧃ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)