new tai | old tai | 中文

  ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ

作者: 时间:2018-05-31 11:33:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦷᦙᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦇᦱᧄ“ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ”,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦑᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ  ᦶᦏᧄ。

  ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ、ᦷᦏᧈ、ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦶᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦵᦜᦲᧂ、ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦖᦳᧃᧈ、ᦶᦎᧂ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦺᦋᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦂᦸᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦙᦴ,ᦅᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦙᦴ,ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧈ ᦃᦼᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦂᦱᧂ、ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ、ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ 、ᦷᦟᧂ ᦙᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧔᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。ᦟ ᦃ ᦓ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ、ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ,ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦈᦲᦰ ᦙᧃ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦛᦱᧃ ᦟᧄ、ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦡᦲᧃ ᧔、ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦙᧈ ᦅᦱᧉ ᦷᦆᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦷᦆᧉ ᦵᦗᦲᧉ、ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ 、ᦌᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  (ᦒᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦋᦲᧂᧈ)