new tai | old tai | 中文

ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-05-31 11:34:30

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ《ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ  ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ》,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦳᧃ ᦈᦱᧅ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ 、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦋᦴᧈ ᦂᦱᧃᧉ,ᦙᦲ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦹ ᦡᧂᧈ ᦓᧃᧉ ,ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᧞ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦏᦼᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ。  (ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦜᦲᧈ ᦵᦙᧀᧉ)