new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-11-09 15:52:47

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦳᧂᧈ ᦵᦍᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦗᧉ ᦍᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

 ᦖᦴᧈ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ。ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 。ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦙᦱ,ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᦱᧅ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦅᦳᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ、ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ 、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦙᧃᧈ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。