new tai | old tai | 中文

ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-11-09 15:53:44

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ  ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦱᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦨᦱᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦈᦻᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦱᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦁᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦻ ᦟᦱᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

 ᦙᦱ ᦨᦱᧂ ᦷᦍᧂ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦟᧂᧈ ᧟,ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦃᦻ ᦙᦱ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦟᦱᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦃᦻ,ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦟᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ。” ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦱᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦱ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦂᦲᧃ “ᦊᦱ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ”。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦨᦱᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦈᦻᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧒ ᦢᦱᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦱ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᧓᧙ ᦅᦳᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦱᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦜᦱᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ  ᦈᧅ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦟᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。(ᦷᦘᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ)