new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ

作者: 时间:2018-11-09 15:54:40

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ,ᦀᧁ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂᦁᧃ ᧒ ᦚᦻᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦎ “ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦦᦱᧂᧉ”“ᦅᧄᧉ ᦷᦑᧅ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦱᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ”ᦓᧃᧉ,ᦉᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦋᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ。

 ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦜᦻ ᦔᦲ,ᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧒ ᦝᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ,ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦁᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦙᦲ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦃ ᦺᦎᧈ ᦉᧅ ᦜᧂ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ。ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦃ ᦔᦸᧂᧈ ᦝᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦗᦻ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ。ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ,ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦋᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦙᦹ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ,ᦷᦃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦋᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦆᦹᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦠᦹᧉ ᦓᦱ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ。(ᦘᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦞᦼ)