new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者: 时间:2018-11-09 15:57:03

C1031001-03b-刘大江.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦉᦹᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦈᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦀᦻᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᧙ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦈᦹ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦇᦱᧃᧉ 。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦠᧃᧉ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。

(ᦓᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ)