new tai | old tai | 中文

ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-11-09 15:58:07

 C1105001-03b-刘大江.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ  ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᦟᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧆ ᦀᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦗᦲᧉ ᦷᦝᧂᧈ)