new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦖᦴ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2018-11-09 15:59:34

 C1031002-03b-刘大江.jpg

ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦒᧂᧉ)