new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦖᦴ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2018-11-09 15:59:34

 C1031002-03b-刘大江.jpg

ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦒᧂᧉ)