new tai | old tai | 中文

 ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ

作者:ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2019-01-11 10:13:56

2b-3.jpg

  ↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦊᦳᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

 (ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)