new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ

作者:ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ 时间:2019-01-11 10:16:07

2b-2.jpg

 ↑  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ,ᦈᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ。

  (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ)