new tai | old tai | 中文

ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”

作者:ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2019-01-11 10:16:54

2b-1.jpg

   ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ,ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦳᧃ、ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦞᧂ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧞ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ、ᦉᧁ ᦶᦎᧃᧈ ᦁᧃ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦓᧃᧉ。

(ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ)