new tai | old tai | 中文

  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦖᧈ ᧕ ᦜᧂ

作者:ᦍᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦷᦟᧂᧉ、ᦖᦲᧁᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧉ 时间:2019-01-11 10:17:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦖᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ, ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦁᧃ “ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ、ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦀᦻ ᦷᦀᧈ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦀᧁ 《ᦘ ᦵᦵᦑᧆᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ  ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ 》《ᦓᦱ ᦑᦲᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ》ᦙᦱ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ,ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ 。ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ“᧓ ᦔᦳᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ 、᧗ ᦔᦳᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ”ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦺᦖᧈ、ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦺᦖᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦖᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᧟ ᧕ ᦜᧂ。ᦅᦹ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔ ᦎᦴ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦑᦲᧈ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦟᦱᧂ ᦂᦱ ᦱ᧐ ᦷᦠ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧕ ᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧒ A ᦏᦹᧂ ᧓ A,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ  ᦊᦴᧈ ᧟。

(ᦍᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦷᦟᧂᧉ、ᦖᦲᧁᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧉ)