new tai | old tai | 中文

ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦶᦋᧃᧈ 时间:2019-05-23 16:15:10

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦉᦹᧈ  ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ“APP ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦡᧉ”ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,APP ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦵᦵᦗᧁᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦎᧁᧈ ᦵᦂᧆ ᦷᦢᧄᧉ、ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦗᦸᧇ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄ ᦂᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ》ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱᧈ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦈᦹ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦁᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ”ᦓᦲᦰ,ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ、ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。  


(ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦶᦋᧃᧈ)