new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᧁᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ 时间:2019-05-23 16:16:05

2b-1.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦋᧁᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦂᦱᧃ ᦋᧁᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦔᦸᧆ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃ,ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦑ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦋᧁᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᧁᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ,ᦒᦲᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧓᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦻ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧔᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ)