new tai | old tai | 中文

ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦗᦸᧅᦔᦳᧅᧈ ᦺᦖᧈ

作者:ᦶᦌᧁᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ 时间:2019-06-06 17:08:17

2b-3.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦖᧈ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᧃᧉ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦖᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦡᦲ ᦋᦴ ᦑᦲᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦋᦴ ᦑᦲᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。                    (ᦶᦌᧁᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ)