new tai | old tai | 中文

   ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦾᧉ 时间:2020-01-10 14:47:46

  ᦱ᧒ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦃᦾᧉ ᦂᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᦲᦰ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦺᦜ ᦟᦸᧆ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦕ ᦂᦱᧃ, ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦀᦱ ᦟᦱᧂ, ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ, ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦸᧄ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦳᧄᧈ ᦦᦱᧂᧉ, ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦍᧄᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦷᦃ,ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦵᦉᧂ ᦌᦽ ᦷᦠᧈ ᦙᦸ ᦋᦴᧈ ᦂᧄᧉ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ, ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦀᧁᦢᦳᧃ ᦀᧁ ᦉᦲᧃ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦸᧃ ᦠᦳᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦱ ᦟᦱ ᦵᦕᧀ ᦡᦸᧅᧈ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲ ᦅᦸᧂᧉ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ  ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦋᦻ ᦷᦋᦂᧃ  ᦀᧁ ᦎ ᦺᦜ ᦆᧄ  ᦎᧅ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦷᦠᧆ ᦺᦉᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦵᦔᦲᦰ ᦌᧄᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。

  ᦃᦾᧉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᦹᧉ ᧞ ᦠᦸᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ, ᦷᦋᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦢᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦉ ᦜᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ  ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ  ᦞᧃ。

  (ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦾᧉ)