new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦶᦑᧃ ᦛᦱᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-01-17 17:14:02

2b-5 (2).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᧗᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᧓᧘᧓ ᦅᦳᧃ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧖ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦶᦑᧃ ᦛᦱᧃ ᦙᦱ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦑᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧖ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦙᦴ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧕ ᦑᦳᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦑᦳᧃᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

   ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦶᦑᧃ ᦛᦱᧃ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧓ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦶᦍᧃᧉ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ᧖ ᦙᦴ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦙᦴ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅ ᦱ᧐ ᦙᦴ ᦏᦹᧂ ᦱ᧕ ᦙᦴ,ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅ ᧔᧐ ᦙᦴ (ᦙᦲ  ᧔ ᦵᦣᦲᧃ),ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ,ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦵᦉᦲᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦑᧃ ᦛᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᧒、᧓ ᦣᦱᧃᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ,ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅᦵᦵᦑᧃ ᦛᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )