new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ

作者:ᦑᧁᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦲᧃᧉ 时间:2020-01-17 17:15:59

2b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦆᦸᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ 。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ,ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦸᧅᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦃᦸ ᧞ ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧞ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ  ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦠᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦐ ᧑,ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐ ᦃᦸᧉ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ。ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦞᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦅᧃ ᧑、ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧒ ᦅᧃ。

  (ᦑᧁᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦲᧃᧉ)