new tai | old tai | 中文

ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦃᦱᧃᧈ 时间:2020-01-17 17:16:53

2b-2.jpg↑  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ“ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ、 ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧕ ᦵᦣᦲᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。                                               (ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦃᦱᧃᧈ)