new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者:ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦜᧂᧈ 时间:2020-05-13 17:37:56

2b-1 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧟,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦔ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ、ᦷᦔᧅ ᦨᦱᧃ ᦊᦱ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦹᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧖ ᦑᦲᧈ。ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦸᧈ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ、ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ,ᦈᦹ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦕᦴᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᧟ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕᧒ ᦅᦳᧃ。

 (ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦜᧂᧈ )