new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者:ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧃᧉ 时间:2020-09-10 17:30:51

2b-3 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ“᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦶᦡᧂ,ᦊᦲᧇ ᦀᧁ ᦅᦲᧄ、ᦍᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦏᧁ ᦟᦲ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ,ᦈᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。                (ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧃᧉ)