new tai | old tai | 中文

ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ

作者:ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦳᧂ ᦆᦻ 时间:2020-09-10 17:31:42

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦔᦱᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ。

  ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦲᧃ:ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ,ᦔᦱᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑、ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ《ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ》。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ、ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦔᧁᧈ ᦋᦲᧃ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦆᦻᧈ ᦑᦲᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ。       (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦳᧂ ᦆᦻ)