new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2020-09-10 17:32:20

2b-1 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ“ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ、ᦅᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦌᦹᧉ ᦶᦟᧅ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦘᦱ ᦉᦱ;ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦩᦱᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦉᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ”“ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ”“ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)