new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᧂᧈ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ

作者:ᦞᦴᧉ ᦆᦳᧂᧉ 时间:2020-09-10 17:33:02

2b-2 (1).jpg 

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍ ᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦜᦻ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ。ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦚᦱᧉ ᦂᧄᧈ  ᦙᦹᧆ ᦙᦱ,ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦈᧅ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦎᦲᧈ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ,ᦺᦉᧈ ᦎᦲᧄ ᧟ ᦅᧂᧈ ᦶᦢᧅᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ。ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦠᦲᧈ ᦗᧂ ᦡᧂ ᦍᦾᧉ、ᦙᦾᧈ ᦶᦅᧃ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ ᦊᦴᧈ。(ᦞᦴᧉ ᦆᦳᧂᧉ)