new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ

作者:ᦒᦱᧃᧉ ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧉ 时间:2020-09-10 17:33:35

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ、ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ App;ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦆᦳᧂᧉ ᦛᦻᧈ ᦶᦉᧃᧈ;ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦇᦻᧈ ᦺᦈ、ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ、ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

(ᦒᦱᧃᧉ ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧉ)