new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ

作者:ᦷᦆᧉ ᦉᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:13:14

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。

  ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ、ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦀᧁ ᦷᦆ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦃᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦞᦱᧂ+ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ”,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ ᦏᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ、ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᧞ ᦋᦳᧂᧈ ᦋᦸᧃᧈ、ᦶᦙᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ、ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ、ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。     

(ᦷᦆᧉ ᦉᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ)