new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者:ᦞᦱᧉ ᦂᦼᧈ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:13:54

2b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦍᦲᧉ ᦌᦼ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦓᦱ ᦙᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。

ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦈᧇ ᦍᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱᦱ᧒ ᦢᦲᧃᧉ,ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。        (ᦞᦱᧉ ᦂᦼᧈ ᦍᦲᧃᧉ)