new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ -- ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:14:24

ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦺᦡᧉ ᧓᧕ ᦔᦲ。

  ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦺᦈ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧃ ᦞᧃ ᦵᦟᧃ ᦆᦹᧃ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦺᦔ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。

  ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ  ᦙᦱ,ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦍᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧘᧐᧐ ᦃᦸᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦌᧄᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦟᦸᧆ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。     (ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)