new tai | old tai | 中文

ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ

作者:ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:20:50

ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦟᦰ ᦟᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦴ ᦵᦌᦲ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᧒ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦲᦰ。ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ,ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ、ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧒ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦟᦰ ᦟᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。

  ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ

  ᦍᦲᧃ ᦌᦱᧁᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ、ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᦰ ᦟᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ‘ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ’,ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦓᦲᦰ。ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。”

  ᦎᧂᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦙᦱ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦀᧁ ᦘ ᦶᦑᧆ“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ” ᧞“ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ”,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ、ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。

  ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦸ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧕ᦱ ᦖᦹᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。ᦏᦲ ᦏᦸ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃᧉ ᧓᧒᧗ ᦑᦳᧃᧈ,ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧘᧐᧒᧓ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦱ᧖᧔ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧗᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦱ᧖᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦓᧃᧉ。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ,ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧈ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ、ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦊᦴᧈ。

(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)