new tai | old tai | 中文

ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ

作者:ᦌᦴᧈ ᦶᦌᧃᧉ 时间:2020-12-17 11:21:49

2b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᧃᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᧞ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦆᦸ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ”,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦍ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、ᦏᦳᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ。ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ、ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦗᦸᧅ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦱ᧔᧙ ᦋᦸᧂᧈ。      (ᦌᦴᧈ ᦶᦌᧃᧉ)