new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦔᧀᧈ、ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ 时间:2020-12-17 11:22:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦉᧇ ᦵᦣᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ。

ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦉᧇ ᦵᦣᧄ ᦑᦹᧅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦀᧁ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕ ᦂᦱᧃ ᧑、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧔ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ、ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ”+ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦩᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ、ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦙᦲᧉ ᦉ ᦑᦲᧉ ᦏᦲ、ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ。

  ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦵᦣᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᧔᧒ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦔᧀᧈ、ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ)