new tai | old tai | 中文

ᦶᦉᧂᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

作者:ᦀᦲᦰ ᦣᧅ 时间:2020-12-17 11:23:06

2b-4 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ”ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦌᦴᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦌᦽᧉ ᦌᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦁᧃ“ᦂᦱ ᦟᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ--ᦔᦲ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ。

  ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦍᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟,ᦶᦆᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦹᧉ ᦗᦸᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ。ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦱᧃᧈ ᦗᦸᧇ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦙᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ、ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦀᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ,ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ、ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧈ、ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑。

  (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ)