new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-12-17 11:24:23

2b-1 (1).jpg  

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦷᦋᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦲᧇ ᦀᧁ ᦍᦴ、ᦅᦲᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。    (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)