new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ

作者: 时间:2021-01-12 09:47:05

2b-3 (1).jpg

    ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ、ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦕᦴᧉ ᦏᦹ ᦉᦱᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ“ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”(ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦓᦱᧁ),ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧆ ᦜᦸ ᦉᧅ ᦑᦲᧈ、ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ 。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦒᧄ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ,ᦀᧁ ᦉᦲᧃ ᦀᧁ ᦒᧄ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ。ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦙᧈ ᦆᧆ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ。ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ、ᦷᦎ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦷᦎ、ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ  ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦀᧁ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧒᧒᧕ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦱ᧐ ᦗᦸᧅ、ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧓ ᦗᦸᧅ、ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᧒᧒ ᦗᦸᧅ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧓᧕᧒᧖ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ;ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧒᧕ ᦗᦸᧅ;ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦱ᧓᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᧒᧗᧔ ᦅᦳᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦏ ᦜᦱ ᦘᦻᧉ ᦈᧁᧈ ᧕᧔᧒ ᦅᧃ。

(ᦆᦴᧉ ᦶᦌᧁ ᦆᦱᧃᧉ)