new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2018-11-09 16:12:45

C1109001-01b-李建洪.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦙᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。(ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦃᧃ)