new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ

作者: 时间:2019-01-10 09:03:51

 3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦒᦲ ᧑ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ  ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ  ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 、 ᦓᧇ ᦏᦹ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 、ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ  ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦹᧆᧈ ᦔᦸᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦋᧁᧈ ᦶᦙᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 。ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦐᧅ、ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ、ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ  ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄ ᦎᦸᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  。ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ, ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦺᦖᧈ 。

     (ᦷᦆᧉ ᦊᦲᧈ)