new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑

作者: 时间:2019-01-10 09:05:06

  3b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)  ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦑᦹᧅ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ。ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦑᧁ ᦃᧁ ᦙᦱ ᦠᦱ,ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦃᧁ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦷᦐᧅᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧟。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧅᧈ ᦟᦸᧅ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦝᧆ,ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ  ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ。

 ᧒ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦜᦳᧂ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦊᦲᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧄᧉ ᦋᦴ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᦰ ᦵᦎᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᧟ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᧞。

 (ᦵᦍᧉ ᦗᧁ ᦍᦸᧃ)