new tai | old tai | 中文

ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ

作者: 时间:2019-01-10 09:58:00

   3b-2.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦁᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。ᦖᦴᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ  ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ、ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦟᧁᧉ ᦌᧁ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ , ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ  ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

(ᦙᦲ ᦷᦗᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)