new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-01-10 10:01:55

  3b-6.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᧞ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ、 ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ。ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ。

(ᦃᦸᧂᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦱᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)