new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧕᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ

作者: 时间:2019-01-10 10:02:27

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᧕᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦣᦸᧂᧈ ᧔,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧓ ᦅᦳᧃ。

 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦔᦲ ᧟ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦃᦻ 。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ , ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦽᧉᦣᦲᧇ 。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ  ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦋᦱᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦅᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ  ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ  ᧒ ᦏᦳᧂ (ᦙᦱᧉ ᦎᦻᧈ), ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧕᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᧓ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦻ ᧔。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ , ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。

 (ᦵᦗᦲᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦜᦲᧈ)