new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ

作者: 时间:2019-04-08 10:50:09

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧙ ᦑᦲᧈ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ   ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ “ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ” “ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ” “ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧘ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ, ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦓᧃᧉ。

ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃᦵᦉ ᧟, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᧑ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᧞, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧟ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧈ ᦔᦲᧃ  ᦶᦞᧃ ᦶᦍᧂ ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦲ ᦷᦠ ᦔᦱ ᦉ ᦓᦱᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧅ,ᦷᦟᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦍᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ, ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ, ᦀᧁ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ  ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦒᦱ。 ” ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ。 (ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ)